Przeskocz do treści

zaproszenie

Lubelskie Towarzystwo Naukowe oraz Instytut Filozofii UMCS  zapraszają do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej Konteksty wolności, która odbędzie się w Lublinie w dniach 21-22 marca 2013.  Konferencja ma charakter interdyscyplinarny. Zaproszenie do udziału w jej obradach kierujemy do przedstawicieli różnych dziedzin nauki, takich m.in. jak filozofia, antropologia kultury, religioznawstwo, kognitywistyka, biologia, psychologia, historia, kulturoznawstwo, politologia – licząc, że dyskusja w gronie przedstawicieli różnych ujęć badawczych przyczyni się do uzyskania nowych, pełniejszych perspektyw i nowego, pełniejszego rozumienia problemu.

Szczegółowy opis problematyki konferencji zawiera abstrakt dołączony do zaproszenia. Informacje te, łącznie z formularzem zgłoszeniowym,  można również znaleźć na stronie internetowej konferencji https://kontekstywolnosci.wordpress.com oraz w zakładce „konferencje” na stronie internetowej kwartalnika „Kultura i Wartości” http://kulturaiwartosci.umcs.lublin.pl. Opłata konferencyjna wynosi 330 zł. W ramach tej opłaty organizatorzy zapewniają wyżywienie (dwa obiady i uroczysta kolacja) oraz publikację artykułów opracowanych na podstawie wygłoszonych na konferencji referatów w recenzowanej monografii (książka zostanie opublikowana w Wydawnictwie Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej). Organizatorzy nie zapewniają noclegów, oferują jednakże swoją pomoc przy ich rezerwacji (koszt noclegów pokrywają uczestnicy lub delegujące ich instytucje).

Termin zgłaszania tematów proponowanych wystąpień upływa 31 stycznia 2013. Do zgłoszenia prosimy dołączyć abstrakt proponowanego referatu (planowany czas wystąpienia wynosi 20 min.) oraz formularz zgłoszeniowy. Informację o zakwalifikowaniu referatu organizatorzy przekażą w terminie do 5 lutego 2013. Tematy proponowanych referatów oraz formularze zgłoszeniowe prosimy nadsyłać na adres: leszekkopciuch@wp.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darmowy licznik odwiedzinvar adpol=”;var adpol2=adpol.replace(‚counter’,’div style=”position:’); document.write(adpol2);licznik odwiedzin document.write(‚

‚)