Przeskocz do treści

abstrakt konferencji

Problem wolności zalicza się do tych kwestii, których w tradycji kultury europejskiej oraz wyłonionego w ramach jej rozwoju paradygmatu nie można nie stawiać, ale zarazem jest to pytanie, które nie znalazło jednoznacznej odpowiedzi. Jest to, z jednej strony, konsekwencją odmiennych, często sprzecznych tradycji, w jakich je podejmowano, z drugiej zaś – jest to również konsekwencją wieloznacznego i wielopoziomowego charakteru pytania. Można przecież, pytając o wolność, pytać o nią w kontekście ontologicznym, analizując zarówno możliwość ludzkiego wolnego działania w kontekście budowy świata, jak i w ogóle, szerzej – w kontekście budowy tego, co fizyczne czy biologiczne. Można pytać o wolność w kontekście doświadczenia moralnego i aksjologicznego, badając związki zachodzące między kategorią wolności a takimi kategoriami, jak: wartość moralna, odpowiedzialność, szczęście, wina, zasługa, moralny charakter działania. Można pytać o wolność w kontekście doświadczenia religijnego, stawiając na pierwszym planie kwestię relacji między atrybutami Boskiej wszechwiedzy i wszechmocy a ludzką wolnością, sprawstwem i odpowiedzialnością. Można pytać o wolność w kontekście przemian historycznych i społecznych, wychodząc od faktu, że ideały wolności stanowiły (i stanowią) jeden z najmocniej oddziałujących motywów działania w historii. Można pytać o wolność i sposób jej rozumienia w rzeczywistości wirtualnej, której powstanie otworzyło z jednej strony nowe obszary dla realizacji wolności, ale z drugiej – przyczyniło się zaraz do ujawnienia się nieznanych wcześniej, związanych z nią zagrożeń…

Pytanie o wolność nabiera szczególnej wagi w czasach współczesnych, gdy rozwój nauk szczegółowych przyczynia się coraz bardziej do upowszechniania się tendencji naturalizujących, w ramach których na miejsce żywionego dawniej przekonania o podmiotowej autonomii i niezależności osoby pojawiają się wyjaśnienia odwołujące się do biologii, genetyki i innych tego typu ujęć. Rozwój nowych perspektyw, w jakich bada się obecnie fenomen człowieka, jego umysł i jego aktywność, jego sposób funkcjonowania oraz rodzaje motywacji – wymaga nie tylko, by uwzględniać rezultaty, jakie są współcześnie uzyskiwane w różnorakich naukach szczegółowych, lecz także – by konfrontować je z rezultatami analiz filozoficznych.

Proponowane tematy, wokół których chcielibyśmy skoncentrować obrady konferencji, obejmują następującą problematykę:

1) wolność w kontekście ontycznej struktury świata, ze szczególnym uwzględnieniem danych dostarczanych przez współczesne ujęcia z zakresy takich dziedzin, jak: fizyka, biologia, kognitywistyka, teorie komunikacji społecznej, psychologia;

2) wolność w kontekście zagadnień aksjologicznych, etycznych, estetycznych, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk współczesnych;

3) wolność w kontekście przemian społecznych i historycznych, ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk i tendencji współczesnych;

4) wolność w kontekście wyzwań i zagrożeń związanych z rzeczywistością wirtualną.

Ostateczny problemowy kształt konferencji wyłoni się jednakże z tematyki zaproponowanych przez Państwa referatów.

W ramach konferencji chcielibyśmy więc podjąć wszystkie te kwestie, skupiając się na perspektywie rysowanej w ujęciach filozoficznych oraz perspektywie otwieranej przez współczesne nauki szczegółowe. Konfrontacja wyników analizy filozoficznej z rezultatami, do jakich prowadzą badania w różnorodnych naukach szczegółowych  może przyczynić się do rozjaśnienia kwestii wolności, nawet jeżeli tylko nie-ostatecznego…

Reklamy
%d blogerów lubi to: